Przeciwwskazania do karmienia piersią - Bezwzględne przeciwwskazania

Przeciwwskazania do karmienia piersią - Bezwzględne przeciwwskazania
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska23.12.2023 | 9 min.

Przeciwwskazania karmienia piersią to ważny temat dla matek karmiących oraz lekarzy. W artykule omówione zostaną bezwzględne przeszkody uniemożliwiające karmienie piersią, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań zakaźnych, nowotworowych, psychicznych oraz spowodowanych zażywaniem substancji uzależniających i leków. Poruszone będą również kwestie wpływu chorób przewlekłych matki na laktację.

Kluczowe wnioski:
 • Niektóre choroby zakaźne matki całkowicie wykluczają karmienie piersią
 • Leki przeciwnowotworowe przenikają do mleka matki, dlatego konieczna jest ocena ryzyka
 • Zaburzenia psychiczne mogą zakłócać proces laktacji lub stanowić ryzyko dla dziecka
 • Uzależnienie od narkotyków, alkoholu i nikotyna to bezwzględny zakaz karmienia
 • Niektóre choroby przewlekłe matki wymagają odstawienia karmienia piersią

Przeciwwskazania zakaźne matki

Istnieje wiele chorób zakaźnych, które stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do karmienia piersią. Do takich schorzeń należą między innymi WZW typu B i C, zakażenie HIV, gruźlica oraz różyczka. Choć w przypadku niektórych chorób istnieją pewne wyjątki, generalnie kobiety zmagające się z tego typu infekcjami powinny zrezygnować z karmienia naturalnego.

Szczególnie niebezpieczne dla dziecka jest zakażenie HIV oraz wirusowe zapalenia wątroby. Przeciwwskazania do karmienia piersią w tych przypadkach wynikają z łatwej transmisji patogenów przez mleko matki. Dziecko karmione w ten sposób jest narażone na zarażenie i rozwinięcie groźnych, przewlekłych chorób.

Również w przypadku gruźlicy konieczna jest rezygnacja z karmienia piersią, ponieważ bakterie wywołujące tę chorobę łatwo przenoszą się na niemowlę. Z kolei różyczka może powodować poważne powikłania u noworodków, dlatego zainfekowane matki nie powinny ich karmić naturalnie.

Jedynym wyjątkiem są przypadki, gdy matka jest w trakcie skutecznego leczenia na daną chorobę zakaźną. Wtedy należy rozważyć karmienie piersią, zachowując szczególną ostrożność i monitorując stan zdrowia dziecka.

Przeciwwskazania nowotworowe i leki

W przypadku choroby nowotworowej matki decyzja o możliwości karmienia piersią powinna zostać podjęta po dogłębnej konsultacji z onkologiem oraz po zrozumieniu potencjalnych zagrożeń i korzyści. Niestety większość leków przeciwnowotworowych przenika do mleka matki w niewielkich ilościach.

W niektórych sytuacjach, na przykład po leczeniu raka piersi, onkolodzy bezwzględnie zakazują karmienia Bezwzględne przeciwwskazania do karmienia piersią w tym przypadku wiążą się z możliwym wpływem chemioterapii na mleko i obecnością przerzutów w gruczole piersiowym.

Jednak przy innych chorobach nowotworowych decyzja o zakazie jest bardziej złożona. Często długotrwałe skutki uboczne przyjmowania leków przez matkę, a tym samym możliwość ich przenikania do mleka i wpływu na dziecko, nie są do końca poznane.

Z tego względu, mimo korzyści płynących z karmienia naturalnego, bezwzględnym przeciwwskazaniem jest rak piersi, zaś w przypadku innych nowotworów z reguły odradza się karmienie, choć w niektórych sytuacjach można je rozważyć, dokonując uprzednio analizy ryzyka i korzyści.

Wpływ nowotworów i leków na mleko matki

Specjaliści podkreślają, że dokładny wpływ leków przeciwnowotworowych i samych nowotworów na skład mleka matki oraz stan zdrowia dziecka karmionego naturalnie nie jest jeszcze do końca poznany. Dlatego zwykle podchodzi się do tego zagadnienia bardzo ostrożnie.

Wiadomo na pewno, że leki, zwłaszcza chemioterapeutyki, przenikają przez łożysko, a potencjalnie również do mleka. Nie można więc wykluczyć ich szkodliwego działania na zdrowie niemowlęcia. Również obecność przerzutów nowotworowych w piersi uniemożliwia karmienie ze względów bezpieczeństwa.

Przeciwwskazania psychiczne matki

Poważne zaburzenia psychiczne matki, przede wszystkim psychozy, również stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do karmienia piersią. Stan chorych matek jest na tyle niestabilny, że może negatywnie wpływać na proces laktacji oraz stworzyć zagrożenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Potencjalnie niebezpieczne jest także stosowanie niektórych leków przeciwpsychotycznych oraz psychotropowych, które mogą w niewielkim stopniu przenikać do mleka matki i działać na niemowlę.

Znaczenie mają również czynniki natury fizjologicznej, takie jak bóle i zmiany w piersiach oraz trudności z techniką karmienia, które mogą zniechęcać chore matki, a nawet prowadzić do zaprzestania laktacji.

Dlatego u matek z zaburzeniami psychicznymi z reguły odradza się karmienie piersią, zarówno ze względów bezpieczeństwa dziecka, jak i komfortu psychicznego matki. Jednak możliwe jest karmienie mieszane lub karmienie piersią przez zdrową opiekunkę.

Substancje uzależniające contra

Przeciwwskazania do karmienia piersią - Bezwzględne przeciwwskazania

Karmienie piersią jest kategorycznie przeciwwskazane u matek uzależnionych od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz niektórych leków. Wszystkie te substancje przenikają w pewnym stopniu do mleka matki, a ekspozycja na nie może być niebezpieczna dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Alkohol, nawet w niewielkich ilościach spożywany okazjonalnie przez matkę, może mieć szkodliwe działanie na niemowlę i nie powinien być obecny w mleku. Z kolei nikotynizm upośledza laktację oraz obniża jakość i ilość wytwarzanego mleka.

Jeszcze gorzej jest w przypadku matki uzależnionej od narkotyków, która absolutnie nie powinna karmić piersią. Narkotyki przenikają do mleka, wywołując niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi, drgawki, senność i inne zaburzenia u noworodka.

Zagrożenia te bez wątpienia przewyższają potencjalne korzyści płynące z karmienia naturalnego, dlatego należy je w takim przypadku bezwzględnie odstawić.

Decyzja o karmieniu piersią w przypadku matki uzależnionej od substancji psychoaktywnych powinna zapaść zawsze na korzyść dziecka oraz jego bezpieczeństwa i zdrowia psychofizycznego.

Choroby przewlekłe matki przeszkodą

Choroba przewlekła matki może, choć nie zawsze musi, stanowić przeciwwskazanie do karmienia piersią. Jeśli stan matki jest ustabilizowany i pozostaje ona pod opieką specjalistów, często możliwe jest kontynuowanie karmienia naturalnego przy zachowaniu pewnych środków ostrożności.

Przykładowo kobiety z cukrzycą, nadciśnieniem, astmą, niedokrwistością czy chorobami nerek i tarczycy zwykle mogą bez przeszkód karmić piersią, o ile ich stan zdrowia jest monitorowany i kontrolowany farmakologicznie. Ważne jest przy tym, by nie stosowały leków przeciwwskazanych w trakcie laktacji.

Z kolei niektóre rzadkie choroby genetyczne matki uniemożliwiają karmienie piersią, gdyż defekty metabolizmu prowadzą do gromadzenia się toksycznych substancji w jej organizmie, a tym samym w mleku. Do takich uwarunkowanych genetycznie schorzeń należą na przykład fenyloketonuria, galaktozemia czy choroba Gauchera.

Choroba przewlekła matki Możliwość karmienia piersią
Cukrzyca Tak, przy kontroli stanu matki
Nadciśnienie Tak, przy stabilnym ciśnieniu
Astma Tak, na ogół nie przeszkadza
Niedokrwistość Tak, przy suplementacji preparatami żelaza

Monitorowanie stanu matki i dziecka

Specjaliści podkreślają, że w przypadku chorób przewlekłych matki kluczowe znaczenie odgrywa stała kontrola jej stanu zdrowia i dobrostanu dziecka. Pozwala to wcześnie wykryć ewentualne problemy i w porę zareagować.

Ponadto personel medyczny powinien edukować matki na temat ich choroby, stosowanego leczenia i wpływu tych czynników na laktację. Taka wiedza umożliwia matkom podjęcie świadomej decyzji o kontynuowaniu lub odstawieniu karmienia piersią w ich indywidualnej sytuacji zdrowotnej.

Zakażenie HIV i żółtaczka zakaz

Zakażenie HIV oraz żółtaczka typu B i C są bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego. Mleko matki zakażonej tymi wirusami stanowi potencjalne źródło zarażenia dla niemowlęcia, które ze względu na niedojrzały układ immunologiczny jest szczególnie podatne na rozwój przewlekłych, zagrażających życiu chorób.

Ryzyko transmisji HIV przez karmienie piersią jest szacowane na około 5-20%, natomiast w przypadku WZW typu B sięga nawet 70-90%. Oznacza to, że zdecydowana większość karmionych w ten sposób niemowląt ulega zakażeniu, które bez leczenia prowadzi do śmierci.

Dlatego u matek z wykrytym zakażeniem HIV lub żółtaczką typu B/C powinno się bezwzględnie odstąpić od karmienia piersią na rzecz mieszanek mlecznych. Pozwoli to uchronić dziecko przez zarażeniem i rozwojem groźnych chorób wirusowych.

 • Zakażenie HIV i WZW u matki całkowicie wykluczają karmienie piersią
 • Ryzyko transmisji HIV i WZW przez mleko matki jest bardzo wysokie
 • Zakażone matki muszą odstawić karmienie naturalne, aby chronić zdrowie dziecka

Podsumowanie

Karmienie piersią przynosi wiele korzyści, ale w pewnych sytuacjach zdrowotnych matki stanowi poważne zagrożenie dla dobrostanu dziecka. Artykuł szczegółowo omawia bezwzględne przeciwwskazania do karmienia piersią, związane głównie z zakażeniami, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami matki.

Analizowane są różne schorzenia i ich wpływ na możliwość bezpiecznego karmienia naturalnego. Większość chorób zakaźnych całkowicie wyklucza laktację, podobnie jak np. zaawansowany rak piersi czy psychozy. Z kolei w przypadku cukrzycy, nadciśnienia lub anemii karmienie piersią jest zwykle możliwe pod warunkiem właściwej kontroli stanu matki.

Jasno wskazano, że substancje uzależniające, takie jak alkohol, narkotyki czy leki, są absolutnym przeciwwskazaniem do karmienia noworodków i niemowląt. Ze względu na dobro dziecka karmienie piersią musi zostać w takich przypadkach odstawione.

Podkreślono również znaczenie indywidualnej oceny sytuacji zdrowotnej matki przez lekarza i położną, aby odpowiednio zdecydować o ewentualnej konieczności odstawienia karmienia naturalnego. Bliska współpraca specjalistów z matką ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dziecka.

Najczęściej zadawane pytania

Do bezwzględnych przeciwwskazań należą: WZW typu B i C, HIV, gruźlica oraz różyczka. Bakterie i wirusy wywołujące te choroby mogą przenosić się na dziecko z mlekiem matki.

Zdecydowanie nie zaleca się karmienia piersią podczas chemioterapii. Leki przeciwnowotworowe przenikają do mleka matki i mogą działać szkodliwie na rozwój niemowlęcia.

Przy łagodnej depresji poporodowej i pod kontrolą lekarza lub psychologa karmienie piersią jest możliwe. Należy jednak obserwować stan matki i reagować na niepokojące objawy.

Tak, kobiety chorujące na cukrzycę zwykle mogą bez przeszkód karmić piersią, jednak pod warunkiem odpowiedniego wyrównania metabolicznego i stałej kontroli poziomu cukru we krwi.

Alkoholizm matki jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Nawet niewielka zawartość alkoholu w mleku matki może szkodliwie wpływać na rozwój noworodka i niemowlęcia.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Co potrafi dziecko w 9 miesiącu życia?
 2. Bebilon Prosyneo HA 3 – Mleko dla niemowląt
 3. 28 tydzień ciąży: rozwój dziecka, objawy, brzuch i porady
 4. Temperatura mleka dla noworodka: jaka powinna być?
 5. Dziecko w wieku 5 tygodni: Co musisz wiedzieć o 5. tygodniu życia dziecka
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzielę się na blogu poradami, jak rozwijać kreatywność i zdolności manualne u dzieci w różnym wieku. Opowiadam o zabawach i ćwiczeniach wspierających motorykę małą i dużą. Daję też wskazówki, jak włączać dzieci w obowiązki domowe i rozwijać ich samodzielność

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły