Rozwój 7-miesięcznego dziecka: co potrafi maluch w 7. miesiącu?

Rozwój 7-miesięcznego dziecka: co potrafi maluch w 7. miesiącu?
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska23.12.2023 | 9 min.

Co umie 7 miesięczne dziecko to pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców. W siódmym miesiącu życia u dziecka dokonuje się szereg zmian zarówno fizycznych, jak i rozwojowych. Maluch zaczyna raczkować, próbuje siadać, pojawiają się pierwsze ząbki, rozwija się mowa, maluch jest coraz bardziej ciekawy świata i aktywnie bada otoczenie. To fascynujący czas dla rodziców, aby obserwować postępy swojej pociechy.

Kluczowe wnioski:
 • W 7. miesiącu dziecko zaczyna raczkować i próbować samodzielnie siadać.
 • Rozwija się rozumienie mowy, pojawia się gaworzenie.
 • Maluch jest coraz bardziej ciekawy otoczenia, chętnie bada zabawek i przedmiotów.
 • Zmienia się dieta dziecka, wprowadza się nowe posiłki i tekstury.
 • Dziecko rozwija swoją osobowość i coraz lepiej komunikuje potrzeby.

Umiejętności motoryczne 7-miesięcznego dziecka

W siódmym miesiącu życia 7 miesięczne dziecko zaczyna intensywnie się rozwijać pod względem motoryki. Maluch próbuje już samodzielnie siadać, aczkolwiek nadal potrzebuje podparcia. Gdy siedzi, próbuje sięgnąć po znajdujące się w pobliżu zabawki. Coraz sprawniej przenosi przedmioty z rączki do rączki. Wielu 7 miesięcznych niemowląt zaczyna także raczkować, wprawdzie jeszcze dość niezdarnie i powoli, ale z wielkim entuzjazmem.

Raczkujące dziecko w 7. miesiącu życia chętnie eksploruje otoczenie, docierając do coraz dalszych zakątków mieszkania. Próbuje także wstawać przy meblach. Choć jeszcze na krótko, to jednak podejmuje pierwsze próby stania. Rodzice powinni zadbać o bezpieczeństwo malucha, zakładając nakładki na krawędzie mebli, chowając przewody i drobne przedmioty.

Wspieranie rozwoju ruchowego

Aby wspomóc rozwój ruchowy 7-miesięcznego malucha, warto organizować bezpieczną przestrzeń do nauki raczkowania i prób wstawania. Można rozłożyć na podłodze karimatę lub kocyk, a w zasięgu dziecka umieścić kolorowe zabawki, które zachęcą je do ruchu i sięgania po nie.

Nie należy jednak przymuszać malucha do zmiany pozycji czy szybszego raczkowania. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, a presja może tylko zniechęcić je do nauki nowych umiejętności. Aktywna, lecz bezstresowa zabawa sprzyja harmonijnemu rozwojowi ruchowemu.

Rozwój mowy u 7-miesięcznego malucha

Siódmy miesiąc życia to bardzo intensywny czas, jeśli chodzi o rozwój mowy 7 miesięcznego dziecka. Maluch zaczyna reagować na swoje imię i rozumie coraz więcej poleceń. Intensywnie gaworzy, naśladując dźwięki mowy dorosłych. Choć brzmi to jeszcze dość niezrozumiale, dają się wyodrębnić podstawowe samogłoski i niektóre spółgłoski.

Siedmiomiesięczne niemowlę chętnie gaworzy w odpowiedzi, gdy rodzice z nim rozmawiają. Wydłużają się sekwencje głosek, przypominające wyrazy. Można próbować uczyć malucha prostych słów, nazywając przedmioty z jego otoczenia. Dziecko skupi jednak na rozmówcy dopiero około 9. miesiąca życia.

Gaworzenie i naśladowanie dźwięków mowy jest niezwykle istotnym etapem w rozwoju mowy dziecka. Nie należy go pomijać, myśląc że maluch i tak jeszcze nic nie rozumie.

Budowanie podstaw komunikacji

Sposobem na budowanie podstaw komunikacji z 7-miesięczną pociechą jest częste, spokojne rozmawianie z maluchem. Można opowiadać mu o tym, co aktualnie robimy, nazywać przedmioty, czytać książeczki, śpiewać proste piosenki.

Maluch chętnie gaworzy, naśladując intonację. Po pewnym czasie sam zaczyna "odpowiadać", gdy przestajemy mówić. Nie należy poprawiać czy korygować wymowy dziecka. Ważne, by budować więź poprzez rozmowę - reszta przyjdzie z czasem.

Zabawa i interakcje społeczne dziecka w 7. miesiącu

7 miesięczne dziecko coraz chętniej i dłużej bawi się samo. Manipuluje zabawkami, wkłada je do buzi, przekłada z rączki do rączki. Zaczyna także dostrzegać związek przyczynowo-skutkowy - np. wielokrotnie upuszcza przedmiot na podłogę lub uderza zabawką o powierzchnię, nasłuchując emitowanych dźwięków.

Niemowlę w tym wieku tęskni jednak nadal za bliskością opiekuna. Rozpoznaje najbliższe osoby i raduje się na ich widok. Zaczyna odróżniać reakcje na obce osoby, czasem obserwując je z dystansem lub niechętnie idąc na ręce. Z opiekunem chętnie naśladuje proste gesty czy miny.

Chociaż zwiększa się zainteresowanie otoczeniem, wciąż ważne jest, by nie przebywać zbyt długo w pozycji leżącej. Dobrze jest ograniczać czas spędzony w wózku, nosidełku czy bujaczku, na rzecz aktywności stymulujących rozwój.

Rozwój przez zabawę z opiekunem

Siedem miesięcy to idealny czas, by poprzez wspólną zabawę stymulować rozwój malucha. Można organizować zabawy ruchowe, podczas których dziecko będzie mogło swobodnie się przemieszczać i manipulować zabawkami.

Rozwój społeczno-emocjonalny wspierają także proste zabawy paluszkowe czy rymowanki wykonywane na zmianę z dzieckiem. Buduje to więź z opiekunem i uczy podstaw komunikacji oraz naśladownictwa.

Zabawy wspierające rozwój 7-miesięcznego dziecka Korzyści dla dziecka
Zabawy piłkami, klockami Rozwój motoryki, koordynacji
Wspólne oglądanie książeczek Stymulacja mowy, wzbogacanie słownictwa
śpiewanie piosenek z gestami Rozwój mowy, naśladownictwa

Nowe umiejętności poznawcze 7-miesięcznego malucha

Rozwój 7-miesięcznego dziecka: co potrafi maluch w 7. miesiącu?

Siedmiomiesięczne dziecko coraz lepiej rozumie otaczający je świat. Zaczyna łączyć ze sobą zdarzenia w proste ciągi przyczynowo skutkowe. Odkrywa na nowo przedmioty, z którymi miało wcześniej do czynienia, jakby widziało je po raz pierwszy. Manipuluje nimi, bada ich fakturę i dźwięki, jakie wydają.

Maluch wie już, jak zwrócić na siebie uwagę opiekuna i komunikuje w ten sposób swoje potrzeby. Zaczyna rozumieć proste polecenia w kontekście konkretnej sytuacji i podejmuje próby ich wykonania - np. pokaż piłkę, daj misia.

Dziecko doświadcza także pierwszych, prostych emocji - radości, smutku, złości czy strachu. Reaguje na nie wyraźnymi oznakami, jak śmiech, płacz czy wyraz twarzy. Coraz lepiej radzi też sobie z krótką rozłąką z opiekunem.

Stymulacja rozwoju poznawczego

Aby wspomóc rozwój poznawczy 7-miesięcznego malucha, warto zapewnić mu bezpieczną przestrzeń do zabawy i eksploracji. Można przygotować "kącik sensoryczny" z różnymi fakturami, dźwiękami i kolorami, które zaciekawią dziecko.

Zaleca się stopniowe wprowadzanie nowych bodźców - zarówno przedmiotów, dźwięków, jak i sytuacji. Nie należy przebodźcowywać malucha, lecz obserwować jego rozwój i dostosowywać aktywności do możliwości poznawczych dziecka.

Zmiany w diecie i karmieniu 7-miesięcznego dziecka

 • Wprowadzenie posiłków uzupełniających obok mleka matki/mleka modyfikowanego.
 • Wprowadzanie nowych smaków i konsystencji - zup, kaszek, miękkich warzyw i owoców.
 • Rozszerzanie diety dziecka wraz z rozwojem umiejętności żucia i połykania stałych pokarmów.
 • Stopniowe odstawianie butelki z dziubkiem na rzecz kubka z wygiętymi brzegami lub łyżeczki.
 • Wprowadzanie 3 posiłków dziennie + dwóch przekąsek między posiłkami głównymi.

W 7. miesiącu życia układ trawienny niemowlęcia rozwija się wystarczająco, by można było rozszerzać jego dietę o nowe posiłki i konsystencje. Maluch poznaje nowe smaki i faktury jedzenia. Ważne jednak, by wprowadzać zmiany stopniowo i obserwować reakcje dziecka, aby wykluczyć ewentualne nietolerancje pokarmowe.

Bezpieczne wprowadzanie nowych pokarmów

Aby bezpiecznie wprowadzać nowe pokarmy do diety 7-miesięcznego malucha, należy w pierwszej kolejności podawać niewielkie ich ilości i obserwować reakcję dziecka. Nowy produkt najlepiej zaoferować na początku w postaci "próbki", a dopiero później jako pełnowartościowy posiłek.

Nie zaleca się łączenia kilku nowych składników w jednym posiłku. Jeśli zaobserwujemy u dziecka wysypkę, biegunkę lub inne niepokojące objawy, oznacza to prawdopodobnie alergię lub nietolerancję na dany produkt.

Wzrost i sen 7-miesięcznego niemowlęcia

Typowy 7-miesięczny maluch waży około 8-9 kilogramów i mierzy około 67-71 centymetrów długości. Przyrost masy ciała w siódmym miesiącu życia wynosi około 600 gramów oraz 3 centymetry długości. Tempo przyrostu masy i wzrostu spada jednak nieco w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Jeśli chodzi o sen, to przeciętne 7 miesięczne dziecko śpi około 2-3 godzin w ciągu dnia (dwie drzemki) oraz 10-12 godzin w nocy. Okresy czuwania wydłużają się jednak stopniowo, więc część maluchów śpi krócej.

Prawidłowy rozwój fizyczny

Aby wspierać prawidłowy rozwój fizyczny 7-miesięcznej pociechy, należy zapewnić jej zdrową, zbilansowaną dietę dostosowaną do potrzeb rozwijającego się organizmu. Bardzo ważny jest również codzienny kontakt z ś

Podsumowanie

Siódmy miesiąc życia to niezwykle intensywny okres w rozwoju dziecka. 7-miesięczne niemowlę zaczyna raczkować, próbuje samo siadać i stawać przy meblach. Rozwija się rozumienie mowy, pojawia się gaworzenie. Maluch chętniej bawi się sam, ale wciąż potrzebuje bliskości opiekuna.

Dziecko w 7. miesiącu odkrywa świat na nowo, badając fakturę, kolory i dźwięki. Rozwijają się umiejętności poznawcze - maluch coraz lepiej rozumie proste polecenia i reaguje na swoje imię. Doświadcza pierwszych emocji - radości, smutku czy złości.

W diecie 7-miesięcznego dziecka pojawiają się nowe posiłki i konsystencje - zupy, kaszki, miękkie owoce i warzywa. Zaczyna pić z kubeczka zamiast butelki. Ważne, by stopniowo wprowadzać nowości i obserwować reakcje malucha.

Rodzice mogą stymulować rozwój poprzez wspólną, aktywną zabawę dostosowaną do możliwości i zainteresowań dziecka. Nie wolno go jednak przeciążać - każdy maluch rozwija się we własnym tempie.

Najczęstsze pytania

Nowe posiłki i konsystencje można zacząć wprowadzać od rozpoczęcia 7. miesiąca życia dziecka, kiedy układ trawienny malucha jest już wystarczająco rozwinięty na przyjęcie stałych pokarmów.

Rozwój ruchowy wspierają zabawy zachęcające do samodzielnego raczkowania i siadania. Można przygotować bezpieczną przestrzeń z zabawkami w zasięgu dziecka. Nie należy go jednak przymuszać do zmiany pozycji.

Rozwój mowy stymulowany jest poprzez rozmowy i czytanie książeczek do dziecka. Warto powtarzać proste słowa, nazywając przedmioty z otoczenia malucha i nie poprawiać jego wymowy na tym etapie.

Okresy czuwania 7-miesięcznego malucha stopniowo się wydłużają, przez co może on spać krócej w nocy - około 10 godzin. Jest to normalne zjawisko związane z intensywnym rozwojem dziecka.

Rozwój poznawczy wspomaga się poprzez zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do zabawy i eksploracji, np. kącika sensorycznego. Nowe bodźce należy wprowadzać stopniowo, aby nie przebodźcować malucha.

5 Podobnych Artykułów

 1. Co potrafi dziecko w 9 miesiącu życia?
 2. Jak wybrać idealne łóżko dla Twojego dziecka? Porady od producenta łóżek dziecięcych
 3. Najlepsze atrakcje w Wilnie z dziećmi - TOP 10 miejsc do zobaczenia
 4. Co to połóg: objawy i czas trwania
 5. 28 tydzień ciąży: rozwój dziecka, objawy, brzuch i porady
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzielę się na blogu poradami, jak rozwijać kreatywność i zdolności manualne u dzieci w różnym wieku. Opowiadam o zabawach i ćwiczeniach wspierających motorykę małą i dużą. Daję też wskazówki, jak włączać dzieci w obowiązki domowe i rozwijać ich samodzielność

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły