Rozwój mózgu dziecka: kluczowe etapy i wpływ na rozwój ogólny

Rozwój mózgu dziecka: kluczowe etapy i wpływ na rozwój ogólny
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska23.12.2023 | 8 min.

Rozwój mózgu dziecka jest fascynującym i złożonym procesem, który zaczyna się już w okresie prenatalnym i trwa aż do osiągnięcia dojrzałości. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym etapom tego rozwoju, wpływowi różnych czynników oraz konsekwencjom zaburzeń. Poznamy też związek między dojrzewaniem mózgu a rozwojem funkcji poznawczych i zdolności dziecka.

Kluczowe wnioski:
 • Rozwój mózgu zaczyna się już w życiu płodowym i jest ściśle związany z rozwojem fizycznym dziecka.
 • Kluczowymi etapami są okres embrionalny, niemowlęcy, wczesnodziecięcy i dojrzewania.
 • Na rozwój mózgu mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.
 • Zaburzenia rozwoju mózgu mogą prowadzić do problemów poznawczych i behawioralnych.
 • Im lepiej rozwinięty mózg, tym większy potencjał intelektualny i zdolności dziecka.

Rozwój mózgu w okresie prenatalnym

Rozwój mózgu rozpoczyna się już na wczesnym etapie życia płodowego. W okresie embrionalnym, czyli od 3 do 8 tygodnia ciąży, zaczynają tworzyć się podstawowe struktury mózgu. Od 8 tygodnia w mózgu pojawiają się pierwsze komórki nerwowe i rozpoczyna się ich intensywna migracja w obszarze kory mózgu.

Po 10 tygodniu ciąży zaczynają rozwijać się specjalne okolice mózgu związane z przetwarzaniem wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Układają się także pierwsze połączenia nerwowe, które z czasem umożliwią tworzenie złożonych sieci neuronowych. Aktywność elektryczna mózgu pojawia się już w około 12 tygodniu ciąży.

Rozwój mózgu na etapie płodowym w znacznym stopniu zależy od jakości procesów neurogenezy i wytwarzania synaps, a także od rytmicznej aktywności płodu. Zaburzenia rozwojowe na tym etapie mogą być konsekwencją czynników toksycznych (np. alkohol, nikotyna), infekcji, zaburzeń genetycznych, a także niedożywienia i stresu matki.

Mózg noworodka

Chociaż około czasu urodzenia masa mózgu stanowi jedynie 25% masy mózgu człowieka dorosłego, to jednak większość podstawowych elementów strukturalnych mózgu już się wykształciła. W okresie noworodkowym dzięki plastyczności mózgu rozwijają się sieci połączeń neuronowych, szczególnie w obrębie kory nowej.

Rozwój mózgu niemowlęcia i małego dziecka

Po urodzeniu rozwój mózgu nabiera tempa, szczególnie intensywny jest w pierwszym roku życia. Wykazano, że pod wpływem zewnętrznych bodźców i aktywności, tempo, którym tworzą się nowe połączenia synaptyczne w mózgach niemowląt, jest około 10 000 złączy na sekundę.

Powszechnie uważa się, że to właśnie rozwój mózgu w pierwszych latach życia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju funkcji poznawczych i zdolności motorycznych. Wpływ na ten rozwój mają nie tylko geny, ale i ogromna liczba zróżnicowanych bodźców ze środowiska.

Począwszy od 2 roku życia, tempo nabywania nowych umiejętności wynikających z dojrzewania mózgu nieco zwalnia, co wiązane jest z etapem eliminacji nadmiaru synaps. Wykazano, że do 6 roku życia mózg traci około połowę wytworzonych wcześniej połączeń między komórkami nerwowymi.

Wpływ rozwoju motorycznego

Rozwój motoryczny dziecka, związany przede wszystkim z uczeniem się chodzenia, ma duży wpływ na strukturalne i czynnościowe zmiany zachodzące w mózgu. U niemowląt, które przemieszczają się samodzielnie, zaobserwowano szybszy rozwój obszarów korowych związanych z motoryką i percepcją wzrokową.

Wpływ bodźców zewnętrznych na rozwój mózgu

Rozwój mózgu dziecka uwarunkowany jest nie tylko czynnikami genetycznymi, ale także środowiskowymi. Bodźce zewnętrzne, docierające za pośrednictwem zmysłów, kształtują rozwój i dojrzewanie struktur mózgowych, a także uczą mózg, w jaki sposób ma przetwarzać informacje.

Aktywacja uzależnionych od doświadczenia sieci neuronowych leży u podstaw wszystkich funkcji poznawczych, od pamięci po świadomość. Nauka i wychowanie dziecka powinny więc uwzględniać potrzeby rozwijającego się mózgu, dostarczając odpowiednich bodźców stymulowanych wszystkie zmysły.

Wpływ bodźców emocjonalnych

Szczególnie ważne dla rozwoju mózgu są bodźce o charakterze emocjonalnym. Zapewnienie ciepła, bliskości i poczucia bezpieczeństwa sprzyja dojrzewaniu struktur takich jak kora przedczołowa, układ limbiczny i ciało migdałowate.

Brak bezpiecznego środowiska prowadzić może do chronicznego stresu i nadmiernej stymulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zaburzając rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Rozwój funkcji poznawczych a dojrzewanie mózgu

Rozwój mózgu dziecka: kluczowe etapy i wpływ na rozwój ogólny

Dojrzewanie mózgu dziecka uwarunkowane jest formowaniem się coraz bardziej złożonych sieci neuronowych oraz wytwarzaniem połączeń między oddalonymi obszarami kory mózgowej. Umożliwia to integrowanie informacji z różnych zmysłów oraz koordynację złożonych funkcji poznawczych.

Dynamiczny rozwój mózgu widoczny jest w rozwoju takich funkcji jak uwaga, kontrola hamowania reakcji, planowanie, myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje wykonawcze. Zmianom ulegają także procesy warunkujące społeczne przystosowanie dziecka - jak rozumienie stanów emocjonalnych oraz intencji innych osób.

Wiek dziecka Rozwijające się funkcje poznawcze
2-3 lata proste rozumowanie przyczynowo-skutkowe, planowanie działania z użyciem przedmiotów, hamowanie odruchowych reakcji
3-5 lat bardziej złożone myślenie logiczne, dłuższa koncentracja uwagi,lepsza pamięć

Zaburzenia rozwoju mózgu i ich konsekwencje

Uszkodzenia i deficyty na którymkolwiek etapie rozwoju mózgu dziecka mogą prowadzić do zaburzeń jego funkcjonowania, zarówno w sferze ruchowej i zmysłowej, jak też w sferach wyższych czynności intelektualnych.

Do wczesnych symptomów wskazujących na zaburzenia rozwojowe można zaliczyć opóźnienia w nabywaniu umiejętności ruchowych i mowy, trudności z koncentracją, problemy emocjonalne i behawioralne. Nie wszystkie deficyty będą widoczne w okresie niemowlęcym, niektóre uwidaczniają się dopiero w późniejszym okresie, w chwili podejmowania zadań wymagających dojrzałych procesów myślowych.

Zaburzenia związane z prenatalnym rozwojem mózgu

Do czynników mogących zaburzyć rozwój mózgu na etapie prenatalnym należą zakażenia, niedobory żywieniowe matki, stosowanie niektórych leków oraz toksycznych substancji jak nikotyna i alkohol. Ich wpływ może prowadzić do trwałych uszkodzeń strukturalnych mózgu i zaburzeń neurologicznych oraz intelektualnych dziecka.

Mózg a zdolności i predyspozycje dziecka

Możliwości intelektualne człowieka ściśle zależą od stopnia dojrzałości struktur mózgu oraz efektywności przesyłania informacji pomiędzy jego poszczególnymi ośrodkami. Wyższa inteligencja i większe zdolności wiążą się z lepszą sprawnością procesów myślowych, biegłością językową, pamięcią oraz innymi funkcjami poznawczymi.

Nie bez znaczenia są także indywidualne różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgu dziecka, wynikające m.in. z czynników genetycznych oraz epigenetycznych. Zidentyfikowanie tych różnic już we wczesnych latach życia pozwoliłoby skutecznie stymulować jego rozwój, wykorzystując naturalne predyspozycje ku doskonaleniu konkretnych uzdolnień.

 • Zrozumienie kluczowych etapów rozwoju mózgu pomoże w prawidłowym stymulowaniu i wspieraniu rozwoju dziecka.
 • Istotne są interakcje między rozwijającym się mózgiem a wpływającymi na niego czynnikami środowiskowymi.

Podsumowanie

Rozwój mózgu dziecka jest niezwykle złożonym i dynamicznym procesem, rozpoczynającym się już w życiu płodowym. W artykule prześledziliśmy najważniejsze etapy tego rozwoju: od tworzenia się pierwszych struktur mózgu w okresie zarodkowym, poprzez intensywne tempo neurogenezy w pierwszych miesiącach życia, aż po wolniejsze, lecz nie mniej istotne zmiany zachodzące w dzieciństwie i okresie dojrzewania.

Zwrócono uwagę, że oprócz genów, kluczową rolę w modelowaniu mózgu dziecka odgrywają docierające do niego z otoczenia bodźce. Ich wpływ na rozwój sieci neuronowych, a w konsekwencji na rozwój funkcji poznawczych i emocjonalno-społecznych jest nie do przecenienia. Stąd tak istotne jest zapewnienie dziecku odpowiedniej stymulacji i poczucia bezpieczeństwa.

Omówione zostały również potencjalne konsekwencje zaburzeń rozwoju mózgu zarówno na etapie prenatalnym, jak i w późniejszych okresach życia. Zrozumienie wpływu tych czynników pozwala wcześnie rozpoznać ewentualne deficyty i objąć dziecko odpowiednią terapią.

Podkreślono także, że im bardziej dojrzałe struktury mózgu, tym większy potencjał intelektualny i szersze spektrum możliwych do wykształcenia zdolności. Stąd waga badań nad rozwojem mózgu i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

5 Podobnych Artykułów

 1. Co potrafi dziecko w 9 miesiącu życia?
 2. Bebilon Prosyneo HA 3 – Mleko dla niemowląt
 3. 28 tydzień ciąży: rozwój dziecka, objawy, brzuch i porady
 4. Dziecko 10 tygodni - 10 tygodniowe niemowlę, 10 tyg dziecko
 5. Dziecko w wieku 5 tygodni: Co musisz wiedzieć o 5. tygodniu życia dziecka
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzielę się na blogu poradami, jak rozwijać kreatywność i zdolności manualne u dzieci w różnym wieku. Opowiadam o zabawach i ćwiczeniach wspierających motorykę małą i dużą. Daję też wskazówki, jak włączać dzieci w obowiązki domowe i rozwijać ich samodzielność

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły