Skala Apgar - Punkty przy porodzie, Napięcie mięśniowe, Skala noworodka

Skala Apgar - Punkty przy porodzie, Napięcie mięśniowe, Skala noworodka
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska23.12.2023 | 6 min.

Skala Apgar to prosta metoda oceny stanu noworodka tuż po porodzie. Oparta jest ona na pięciu parametrach, które pozwalają szybko zorientować się, czy dziecko wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Kluczowe wnioski:
 • Skala Apgar ocenia stan noworodka w 5. parametrach: akcja serca, oddech, odruchy, wygląd skóry, napięcie mięśni.
 • Im wyższy wynik punktowy, tym lepsza kondycja dziecka tuż po porodzie.
 • Badanie przeprowadza się dwukrotnie - w 1. i 5. minucie życia noworodka.
 • Niski wynik świadczy o problemach zdrowotnych dziecka i może wymagać resuscytacji.
 • Wynik Apgar koreluje z rozwojem dziecka w późniejszym życiu.

Skala Apgar określa kondycję noworodka

Skala Apgar to prosta metoda oceny stanu noworodka tuż po porodzie. Opiera się na pięciu kluczowych parametrach, które pozwalają w ciągu kilku minut określić ogólną kondycję dziecka i zorientować się, czy wymaga ono natychmiastowej pomocy medycznej.

Badanie w skali Apgar przeprowadza się rutynowo u każdego noworodka dwukrotnie - w pierwszej oraz piątej minucie życia. Na tej podstawie lekarz może szybko podjąć decyzję o ewentualnej resuscytacji czy innych działaniach medycznych.

Parametry oceniane w skali Apgar

Skala Apgar bazuje na ocenie 5 podstawowych parametrów:

 • Akcja serca
 • Oddech
 • Odruchy
 • Wygląd skóry i błon śluzowych
 • Napięcie mięśniowe

Każdy z tych elementów oceniany jest w skali 0-2 punktów, gdzie 0 oznacza brak reakcji/oddechu, a 2 - reakcję prawidłową. Maksymalna liczba punktów to zatem 10.

Jak interpretować wynik punktowy skali Apgar?

Wynik badania w skali Apgar interpretuje się następująco:

 • 7-10 punktów - stan dobry
 • 4-6 punktów - stan średni, wymagana obserwacja
 • 0-3 punkty - stan ciężki, konieczna resuscytacja

Ogólna zasada jest taka, że im wyższa punktacja Apgar, tym lepsza kondycja noworodka. Wynik poniżej 7 punktów może świadczyć o problemach z oddychaniem, krążeniem lub odruchami dziecka i wymaga podjęcia natychmiastowych działań medycznych.

Zmiana punktacji Apgar z upływem czasu

Istotne jest również porównanie wyniku Apgar z pierwszej i piątej minuty życia. Jeśli punktacja wzrasta, oznacza to poprawę stanu noworodka. Z kolei brak zmian lub spadek punktów może wskazywać na utrzymujące się problemy zdrowotne.

Dlaczego stosuje się skalę Apgar po urodzeniu dziecka?

Skala Apgar ma kluczowe znaczenie tuż po porodzie, ponieważ pozwala w ciągu kilku minut ocenić stan noworodka i podjąć odpowiednie kroki w razie problemów.

Główne powody rutynowego stosowania badania Apgar to:

 • Szybkie wykrycie ewentualnej niewydolności oddechowej lub krążeniowej noworodka
 • Podjęcie decyzji o konieczności resuscytacji czy innych działań medycznych
 • Monitorowanie zmian stanu dziecka (porównanie 1. i 5. minuty życia)
 • Korelacja wyniku Apgar ze stanem noworodka w kolejnych dobach

Dzięki badaniu wg skali Apgar tuż po porodzie, lekarz może szybko zorientować się w kondycji dziecka i zapewnić mu profesjonalną opiekę medyczną.

Ocena napięcia mięśniowego w skali Apgar

Skala Apgar - Punkty przy porodzie, Napięcie mięśniowe, Skala noworodka

Jednym z 5 kluczowych parametrów ocenianych w skali Apgar jest napięcie mięśniowe noworodka. Ten element informuje o sprawności układu nerwowego dziecka i jest istotnym wskaźnikiem jego kondycji.

Napięcie mięśni ocenia się następująco:

2 punkty - aktywne ruchy kończyn
1 punkt - nieznaczne zgięcie kończyn
0 punktów - wiotkość, brak napięcia mięśniowego

Prawidłowe napięcie mięśni świadczy o sprawnym układzie nerwowym i dobrym kontakcie noworodka ze środowiskiem zewnętrznym. Z kolei jego brak może wskazywać na problemy neurologiczne lub ogólną słabą kondycję dziecka.

Skala Apgar a stan noworodka tuż po porodzie

Wynik uzyskany przez noworodka w skali Apgar ma kluczowe znaczenie dla oceny jego stanu w pierwszych minutach życia. Jest on wiarygodnym miernikiem kondycji dziecka i pozwala zorientować się czy wymaga ono specjalistycznej opieki medycznej.

Im wyższa punktacja Apgar, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych u noworodka.

Noworodek z wysoką liczbą punktów (>7) najczęściej nie wymaga dodatkowych zabiegów i pozostaje pod standardową opieką. Z kolei niska punktacja Apgar (<4) stanowi sygnał ostrzegawczy i może świadczyć np. o zaburzeniach oddychania, krążenia lub odruchów dziecka. W takim przypadku konieczna jest niezwłoczna interwencja medyczna w postaci resuscytacji lub innych procedur.

Zmiany punkacji Apgar w czasie

Bardzo istotne dla oceny stanu noworodka jest również porównanie wyników badania Apgar z 1. i 5. minuty jego życia. Utrzymująca się niska liczba punktów lub jej spadek są niepokojącymi sygnałami i mogą świadczyć o pogarszającej się kondycji dziecka, wymagającej pilnego leczenia.

Wpływ punktacji Apgar na dalsze losy dziecka

Wynik uzyskany przez noworodka w skali Apgar ma nie tylko znaczenie dla jego stanu tuż po porodzie. Okazuje się, że koreluje on również z dalszym rozwojem i zdrowiem dziecka.

Niska punktacja Apgar wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia w przyszłości takich problemów, jak:

 • Zaburzenia neurologiczne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Paraliż mózgowy
 • Padaczka
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej

Dlatego noworodki z niską liczbą punktów Apgar (<4) wymagają szczególnej opieki i obserwacji, aby jak najszybciej rozpocząć ewentualne działania terapeutyczne czy rehabilitacyjne. To zwiększa szansę na prawidłowy rozwój dziecka.

Podsumowanie

Skala Apgar to prosta i szybka metoda oceny stanu noworodka tuż po porodzie. Bazuje na pięciu parametrach, w tym akcji serca, oddechu, odruchach, wyglądzie skóry oraz napięciu mięśniowym. Badanie przeprowadza się rutynowo dwukrotnie - w pierwszej i piątej minucie życia dziecka, aby monitorować zmiany jego kondycji.

Im wyższa punktacja Apgar, tym lepszy stan noworodka. Wynik poniżej 4 punktów świadczy o poważnych problemach i konieczności resuscytacji. Niska liczba punktów przy porodzie wiąże się też z ryzykiem negatywnych konsekwencji zdrowotnych w przyszłości.

Rutynowe badanie wg skali Apgar pozwala szybko podjąć decyzję o ewentualnej interwencji medycznej i uratować życie noworodka. Jest pierwszym wskaźnikiem jego ogólnej kondycji i szans na prawidłowy rozwój w kolejnych latach życia.

Punkty po urodzeniu dziecka według skali Apgar mają zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia mu fachowej opieki i leczenia tuż po przyjściu na świat. To prosty, ale niezwykle cenny element oceny stanu każdego noworodka.

Najczęściej zadawane pytania

Skala Apgar to powszechnie stosowana metoda oceny stanu noworodka tuż po porodzie. Polega na przyznaniu punktów w pięciu kategoriach: akcja serca, oddech, odruchy, kolor skóry i napięcie mięśniowe. Im więcej punktów, tym lepsza kondycja dziecka.

Badanie Apgar przeprowadza się rutynowo u wszystkich noworodków dwukrotnie - w pierwszej oraz piątej minucie życia. Porównanie wyników pozwala ocenić zmiany stanu dziecka z upływem czasu.

7-10 pkt - stan bardzo dobry; 4-6 pkt - stan średni, konieczna obserwacja; 0-3 pkt - stan ciężki, wymagana resuscytacja. Im mniej punktów, tym gorsza kondycja noworodka.

Niska punktacja Apgar (<4) dotyczy ok. 1-2% noworodków i oznacza konieczność podjęcia natychmiastowych działań medycznych dla ratowania życia i zdrowia dziecka.

Tak, niska punktacja Apgar koreluje ze zwiększonym ryzykiem problemów neurologicznych i zaburzeń rozwoju w późniejszym życiu. Dlatego tak istotne jest szybkie rozpoczęcie leczenia noworodków z niską liczbą punktów.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Co potrafi dziecko w 9 miesiącu życia?
 2. Co to połóg: objawy i czas trwania
 3. 21 tydzień ciąży: waga dziecka, rozwój płodu i brzuch
 4. Dziecko 10 tygodni - 10 tygodniowe niemowlę, 10 tyg dziecko
 5. Dziecko urodzone w 32 tygodniu - wcześniak poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzielę się na blogu poradami, jak rozwijać kreatywność i zdolności manualne u dzieci w różnym wieku. Opowiadam o zabawach i ćwiczeniach wspierających motorykę małą i dużą. Daję też wskazówki, jak włączać dzieci w obowiązki domowe i rozwijać ich samodzielność

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły